En fäktsal i Soweto

Att etablera fäktning i Soweto är visionen för det projekt som Svenska Fäktförbundet driver tillsammans med South African Amateur Fencing Association (SAAFA) sedan början av 2001. Projektet stöds ekonomiskt av Sida.
Sydafrikansk fäktning kämpar hårt för att etablera sin idrott i det nya Sydafrika.Arrangemanget av fäkt-VM 1997 var ett viktigt steg för att markera sportens ambitioner men minst lika viktigt är att sprida fäktning utanför den vita minoriteten. SAAFA har ansträngt sina knappa resurser till det yttersta och lyckats starta verksamhet i "townships" utanför Kapstaden och i Mamelodi, utanför huvudstaden Pretoria. Townships kallas fattiga områden i de stora städernas utkanter.Med stödet från Sverige har det blivit möjligt att anta utmaningen att starta upp fäktning i Sydafrikas största och mest kända township: Soweto utanför Johannesburg. Att etablera fäktning i Soweto skulle innebära en stor framgång för sydafrikansk fäktning inte minst för att bli accepterad som en nationell sport i det moderna Sydafrika.Svenska Fäktförbundet ansvarar för projektet gentemot Forum Syd. Forum Syd är en så kallad ramorganisation som bereder och administrerar en viktig del av Sidas bidrag till enskilda organisationer.Syftet med alla medel som fördelas genom Sida är att medverka till att uppfylla regeringens biståndsmål där det viktigaste målet är fattigdomsbekämpning. Stödet till enskilda organisationer ska stärka det civila samhället, det vill säga hjälpa till att skapa fungerande sociala institutioner som föreningsliv, demokratiskt tänkande, personliga och professionella nätverk, meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och ungdomar etc.Med fäktklubben i Soweto får föreningslivet där ett välkommet tillskott och barn och ungdomar får en möjlighet att välja en meningsfull och rolig fritidssysselsättning där möjligheterna är goda till tränings- och tävlingsutbyte med andra föreningar. Fördelen med bistånd genom enskilda organisationer är förstås att intressegemenskapen mellan till exempel två fäktförbund är så stor att samarbetet flyter ganska enkelt.Kontakta Pierre Thullberg, pierre@fencing.se, om du vill veta mer om projektet. Läs också gärna Forum Syds bedömningspromemoria som sammanfattar projektplanen.

av Pierre Thullberg