Om fencing.se

Fencing.se är Svenska Fäktförbundets officiella webbplats. Ambitionen är att leverera snabb, korrekt och intressant information om fäktning.

Aktuellt

Följ SM live

Finaler streamas på söndag 22/4. Läs mer

Förändringar i landslagsgruppen värja herrar

Förbundskapten Ivan Makkai informerar om förändringar i landslagsgruppen värja herrar.  Läs mer

Inställda klasser på SM 21-22/4

Några klasser är inställda pga. för få anmälda. Samtliga berörda har fått erbjudande om att efteranmäla i annan klass. Läs mer

Förslag till kalender för 2018-19

Föreningar och distrikt bör snarast - senast 18/4 - inkomma med eventuella synpunkter. Läs mer

PÅMINNER! Nya regler för masker från september

Nu kommer nya regler om masker (och senare bröstskydd) som gäller såväl masker med metallplös som utan. Reglerna kommer att tillämpas från inledningen av säsongen 2018-19. Läs mer

Facebook stream