Beslut vid FIE-kongressen

Det internationella fäktförbundet FIE avhöll nyligen sin årliga kongress i Rom.

I pdf-filen nedan återfinns de beslut som fattades under kongressen.

list of decisions 2014 congress - ANG.pdf

av Peter Ejemyr