Betalinfo till kadett- och juniorläger Solna, florett

Betalningsinformation kom inte med i PM och publiceras istället här. 

1200 kr i lägeravgift, för de som är inbjudna som kadetter och juniorer, ska betalas senast söndag den 29 oktober till Svenska Fäktförbundets bankgiro: 124-7956. 

av Jonas Thunberg