Fäktförbundet föreslår omval i SOK:s styrelse

Vid styrelsemöte den 16 november 2014 beslutade Svenska Fäktförbundet om nomineringar till val av ledamöter i Sveriges Olympiska Kommitté.

Se bifogad pdf

Nominering, SOK 2015.pdf

av Pierre Thullberg