Anmälningsdokument 2008/2009 är här!

Nu är det dags att börja anmäla sig till JVC och satelit-VC-tävlingarna. Detta sker via e-post till henrik@fencing.se. Precis som förra året dokumenteras det i ett anmälningsdokument.

 Detta dokument bifogar jag i denna artikel. Uttagningstävlingen i Bratislava ligger närmast i tiden.

Jag vill även klargöra hur det ligger till för kadetter och European Circuit, där första tävling är i Budapest i början av oktober. Det är varje klubb som anmäler sina fäktare till tävlingen - inte jag - däremot är det jag som gör uttagningarna då pliktdomare krävs nationellt.

Därför ska ni maila intresse till mig, och sedan vänta på bekräftelse innan ni anmäler till tävlingen. Till Budapest saknar jag fortfarande många intresseanmälningar. Dessa vill jag ha in så snabbt som möjligt via e-post! Jag vill även ha in intresseanmälningar till de andra tävlingarna i god tid.

Ytterligare information. Den nya tävlingsplaneringen samt den nya rankinglistan kommer inom kort att läggas upp på sidan.

 

 

Anmälningsdokument 08-09.xls

av Henrik Lundegard Från vapenledaren florett

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!