Din e-postadress är viktig!

Domarkommissionen har ibland behov av att snabbt kunna nå licensierade domare för frågor, information eller erbjudanden.

På förekommen anledning vill vi därför be dig, som är licensierad domare, att alltid hålla Domarkommissionen uppdaterad med din aktuella e-postadress. Ett antal domare har frivilligt meddelat även telefonnummer och adress, men detta är inte obligatoriskt och ingår inte som ordinarie uppgifter i domarregistret.

Din aktuella e-postadress är däremot mycket viktig för oss så att vi snabbt kan nå dig.

Har du inte lämnat någon e-postadress eller har ändrat den som har registrerats så tar vi tacksamt emot dina uppgifter.

Ändring av e-postadress sändes till Domarkommissionen via bjorn@fencing.se

av Bjorn Lindholm Från domarkommissionen

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!