Nyheter från domarkommissionen

Två nyheter. Aktivitetstiden förlängs till tretton månader. Klubbarna utser domaransvarig.

Aktivitetstiden
Domarkommissionen har beslutat att förlänga aktivitetstiden för domare från två dömda tävlingar på tolv månader till två dömda tävlingar på tretton månader. Detta gäller med omedelbar verkan!

Domaransvarig
För att få domarna att känna att de är del av klubben man dömer för så önskar vi att varje klubb utser en domaransvarig. Denne ansvarige har sedan som uppgift att hålla koll på när domarlicenser går ut och se till att berörd domare är informerad.

Den ansvarige kan med fördel hålla koll på regeländringar samt informera klubbens domare om detta. Varför inte bjuda in en rutinerad domare till ett seminarium för att på så sätt kunna prata regler och tillämpning av dessa under lite informella former.

Varje klubb/domare är välkomna med frågor och funderingar till domare@fencing.se.Anmäl även klubbens domaransvarige till denna adress.

Vi har nu i Sverige ganska många licensierade domare, vi måste alla visa att de är värdefulla för att tävlingarna blir genomförda på ett bra sätt!

av Björn Rasmussen Från domarkommissionen

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!