Ändring i uttagningssystemet för värja herrar

Landslagskommittén har bestämt att ta bort Sat-VC i Århus från uttagningssystemet för VH pga höga domarkrav/straffavgifter.

Det finns inga tydliga regler angående Sat-VC-tävlingar. Enligt FIE får varje nation ställa upp med max 12 fäktare på varje VC-tävling och med max 8 på GP VC. På Sat-VC är antalet deltagare per nation obegränsat. Samma situation gäller för domare.

På VC-tävlingar gäller följande regler:
0 - 4 fäktare: ingen domare
5 - 9: en domare
10 - 12: två domare

Men det står inget om Sat-VC-tävlingar. Alla Sat-VC-organisatörer tolkar FIE-reglerna på eget sätt. I Åbo dömde fäktarna pouleomgångarna själva och straffavgiften för utebliven domare var 50€, i Oslo måste varje klubb med fler än 4 deltagare ställa upp med domare eller betala en straffavgift.

Det Danska Fäktförbundet och organisatörer till Sat-VC i Köpenhamn och Århus ställer domarkrav enligt FIE-regler, fastän det inte står något i FIE-reglerna om just satellit-VC-tävlingar.

SvFF betalar straffavgifter för två uteblivna domare i Åbo och ställer upp med två domare i Köpenhamn. I Oslo ställer klubbarna själva upp med domare enligt tävlingsinbjudan.

De fäktare som vill tävla i Århus får själva dela på domarkostnader/straffavgifter. Redan anmälda fäktare till Århus får bestämma huruvida de vill vara med. OBS! De som vill bli avanmälda ska höra av sig till igor@fencing.se  via mail före den 30/10.

Vi hoppas att det vid nästa års Nordiska Kongress kommer att beslutas om gemensamma och tydliga regler för alla möjliga tävlingar i Norden.

Uttagningsprinciper värja damer och herrar säsongen 2008-2009.

av Monica Gårdström Från landslagsledningen

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!