Fyllnadsutbetalning LOK-stöd 2014

Det finns oförbrukade LOK-stödsmedel för 2014 och därför gör RF nu en fyllnadsutbetalning.

Nu sker fyllnadsutbetalning av LOK-stöd för år 2014 enligt följande:
1,69 kr/aktivitet
0,57/deltagartillfälle

Utbetalningen har referens FU2014 när den kommit in på föreningens konto.

av Pierre Thullberg