Handlingar till Svenska Fäktförbundets årsmöte 2018

Svenska Fäktförbundets årsmöte äger rum söndagen den 4 mars på Bosön.

Nedan finns årsmöteshandlingar för nedladdning.

I syfte att hålla nere kostnader och spara på miljön kommer handlingarna enbart att distribueras elektroniskt. 

Verksamhetsberättelse SvFF 2017 definitiv.pdf

SvFF verksamhetsplan 2018 definitiv.pdf

av Pierre Thullberg