​Info om nya Ophardt Online

Nu finns bl.a manual för anmälan till tävling. 

Den nya versionen av Ophardt Online som lanserades strax efter halvårsskiftet har inneburit utmaningar för alla, såväl klubbar som distrikt och förbund. Fortfarande pågår utveckling av systemet och framförallt återstår intrimning vad gäller integrationen mellan Ophardt och våra svenska system, främst fencing.se. Vi lär oss alla fortlöpande. Samarbete och tålamod är nyckelord.

Från Ophardt sida återstår en del, bl.a rankinglistor samt mycket finjusteringar av funktionalitet. På fencing.se arbetar vi med en ny kalender men har en tillfällig lösning på plats.

Klubbadministratörens roll blir viktigare i nya systemet

Vi har nu klubbadministratörer på plats för de flesta klubbar. Dessa kan bland annat göra anmälningar till svenska tävlingar, föranmälningar till internationella tävlingar samt lägga in tävlingsinbjudningar. Fäktare måste ta reda på vilka rutiner för tävlingsanmälningar som gäller (för nationella resp. internationella) i den egna klubben. Det är också till klubbadministratören man först ska ställa frågor och rapportera problem.

Några klubbar saknar fortfarande klubbadministratör (se lista nedan) vilket i praktiken betyder att fäktare från dessa klubbar inte kan tävla. De bör omgående utse en person som följer instruktionerna här: https://goo.gl/BVQCtn

Länken för att logga in i Ophardt är https://fencing.ophardt.online/sv/login Gör ett bokmärke! Denna länk finns också i profilen på fencing.se hos varje licensierad fäktare och som snabblänk i sidfoten på fencing.se.

Alla fäktare med giltig svensk licens kan logga in i Ophardt med användarnamn Förnamn.Efternamn@swe och det lösenord man hade tidigare till Ophardt. Tänk på inledande versaler i namnen. (Fäktare med diakritiska tecken (åäö) i namnet ber vi eventuellt pröva med olika varianter.) 

Efter inloggning ska man först läsa och ev. godkänna dataskyddsreglerna och därefter koppla sitt Ophardt-konto till sitt konto på fencing.se i rutan till höger. Därefter kan man använda Ophardt Online.

Nytt är att om man vill byta lösenord i Ophardt så gör man det i själva Ophardt, inte som tidigare i sin profil på fencing.se. Det nya lösenordet speglas då inte – av säkerhetsskäl – tillbaka till fencing.se.

Vem behöver logga in i Ophardt?

Alla anmälningar till svenska tävlingar och föranmälningar till internationella tävlingar kan göras av klubbadministratören.

Under ”Anmälan” finns de tävlingar som klubben gör slutlig anmälan till. Under ”Föranmälan” finns de tävlingar som klubben/fäktaren gör föranmälan till och där SvFF gör slutlig anmälan.

Den som gör alla sina anmälningar via klubbadministratören behöver därför inte logga in i Ophardt.

De som behöver kunna logga in är:

1. Fäktare som precis som tidigare själva gör sin nationella föranmälan till internationella tävlingar senast 30 dagar före tävlingen.

2. Fäktare i klubbar som tillämpar systemet med klubbföranmälan (tidigare bl.a EGF, DIF, FFF, MFFG, MF19) där fäktaren loggar in och gör en föranmälan vilken klubbadministratören sedan bekräftar. Varje fäktare måste ta reda på hur den egna klubben väljer att arbeta.

Anmälan och föranmälan

En manual för anmälan i Ophardt online finns som bilaga till denna artikel. I Ophardt finns också manualer under ”Help/about us”.

Om man är osäker på om anmälan gått in korrekt så är det under hösten fullt tillåtet att skicka en kontrollfråga till ophardt@fencing.se.

Fäktare som föranmält sig till internationella tävlingar måste ca 25 dagar före tävlingen kontrollera på fie.org eller eurofencing.info att man finns i tävlingens anmälningslista.

Vad gäller domare så återstår det ännu mer arbete och vi måste få återkomma senare i höst om just domare i Ophardt.

För arrangörer bör noteras att det inte längre går att ladda upp en inbjudan som pdf utan att inbjudan byggs i Ophardts moduler, se https://goo.gl/nnVNvd.

Med vänlig hälsning
Kansliet

****

Dessa klubbar har 2018-08-29 inte anmält någon klubbadministratör i Ophardt Online.

AFC Arvika
AFF Göteborg
FKK Arvika
FKP Stockholm
HGIF Halmstad
JFK Järfälla
KFA Köping
LjFK Ljungby
P4 Skövde
SSIF Stockholm
SUN Sundsvall
TELL Stockholm
UFK Umeå
VFK Västerås 

Manual för anmälan till tävlingar mm i Ophardt Online ver1 180822.pdf

av Peter Ejemyr

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!