Kalender för 2018-19 - Uppdaterad!

OBS! Nya datum bl.a för EM för kadetter och juniorer. Se nya bilagor till denna artikel.

Årets kalenderarbete har påverkats av att FIE-flyttat många tävlingar. Bland annat går nu alla Sat-VC (inkl. SAF-pokalen) i oktober och november. Följaktligen har även EFC fått ändra i sin kalender och som ett resultat har en del svenska tävlingar tvingats flytta.

Förändringar kan komma att ske. Men vad vad vi vet så är lokaler klara för alla de svenska tävlingar som finns med i bifogad version. Inom några veckor kommer tävlingarna upp i Ophardt och i kalendern på fencing.se.

Datum för S:t Erikscupen och Sydsvenska Cupen är klara emedan Masthugget Cup kommer inom kort. Det är inte tillåtet att lägga en regional tävling så att den krockar med en etablerad nationell tävling. Det är inte tillåtet att arrangera någon annan tävling samtidigt som något av de svenska mästerskapen.

Kalenderfilen bifogas både som Excel och PDF. Notera att Excelversionen ger stora möjligheter att sortera och filtrera.

Vänligen skicka ev. frågor och kommentarer till tk@fencing.se.

För SvFF:s tävlingskommitté

Peter Ejemyr

Svensk Tävlingskalender 2018-19 ver 1_8 - (2018-07-17).pdf

Svensk Tävlingskalender 2018-19 ver 1_8 - (2018-07-17).xlsx

av Peter Ejemyr