Vilken väg ska vi gå?

- Kan Du berätta för mig hur jag ska gå för att komma härifrån?

- Det beror på vart Du vill komma.

- Det spelar ingen roll.

- Då spelar det heller ingen roll åt vilket håll Du går.

Så låter den klassiska dialogen mellan Alice i Underlandet och den leende katten i trädet. Alice är trött på överraskningarna i Underlandet och vill kanske tillbaka till sin säng, där sagan började.Vi har också börjat en vandring. Vårt mål är klarare än det var för Alice. Men så har vi också haft god hjälp av den enkät till föreningar och SDF om tillståndet i svensk fäktning som vi gjorde i våras. Nu har styrelsen efter ett antal diskussioner ställt sig bakom ett programförslag som går på remiss till slutet av februari.Förslaget ”Fäktningen inför framtiden” innehåller ett antal viktiga frågor, t.ex.

Visionen för svensk fäktningVi föreslår den här visionen:Sverige ska vara en olympiskt framgångsrik fäktnation.Svensk fäktning vill ha möjlighet att i hela landet välkomna människor i alla åldrar till en verksamhet på alla nivåer, där brett föreningsengagemang och kompetenta ledare är viktiga hörnstenar.Svensk fäktning ska präglas av värderingarna tradition, nytänkande, hederlighet, gemenskap

och glädje.Visionen avslutas med förslag till värderingar. De kan lägga grunden till hur företrädare för svensk fäktning uppträder mot samarbetspartners och mot varandra. De kan ge ledning i både svåra och mer vardagliga val på pisten eller i styrelserummen.

Målbilder 2010Målbilderna ska göra vägen mot visionen liter mer konkret. Styrelsens förslag är de här för 2010:·Föreningarna har styrka och kompetens att planera och genomföra en långsiktig verksamhet, där social gemenskap, stark ekonomi, goda kommunkontakter och gedigen utbildning är hörnstenar.·Svenska fäktförbundets utbildning bedrivs enligt en sammanhållen utbildningsplan, där klubbar, SDF och förbund vet sina uppgifter och samverkar för rekrytering och utbildning.·Svensk fäktning har en spännande och stimulerande tävlingsverksamhet med alla vapen och för alla åldrar, där SM i lag och individuellt utgör tävlingspyramidens topp.·Svenska fäktförbundet har en stark ekonomi med en god självfinansieringsgrad. Basen för självfinansieringen är ett gott samarbete med näringsliv och organisationer, som uppskattar den breda tävlingsverksamheten, en framgångsrik elitverksamhet och väl arrangerade världscuptävlingar.Strategiska nyckelfrågorStyrelsen har valt några strategiska nyckelfrågor, där vi ska samla en stor del av vår kraft och vårt engagemang under de närmaste åren.·Klubben i centrum

·Kraftfull utbildningssatsning

·Spännande och stimulerande tävlingsverksamhet

·Ökad självfinansiering

·Offensiv PR- och informationsverksamhet

·Sammanhållen organisation med tydligt ansvar för alla organisationsledTill nyckelfrågorna har vi fogat ett antal skisser till handlingsplaner, som förbund, SDF och föreningar ska försöka samverka omkring. Vi vill ha fler konkreta tips i remissen.Enkäten till föreningarna i våras visade, att flera föreningar oroade sig för, att både unga och vuxna hade för få stimulerande tävlingstillfällen. Bristen på stimulans leder till, att många slutar. Och då blir det också svårare att få vuxna förebilder i föreningen. Nu förslår styrelsen bl.a. ett nytt seriesystem för klubblag, lag-RM för veteraner och ett nationellt rankingsystem, som bl.a. ska öka tävlingarnas status.Också på andra punkter talar vi klarspråk och föreslår nedläggning av de SDF som inte fungerar.Jag hoppas att det blir en bra och intensiv diskussion om förslaget till framtidsprogram. Målet är att vi tillsammans ska fastställa ”Fäktningen inför framtiden” vid förbundsmötet den 27 mars. Det skulle ge en bra start i ett nytt sekel för det förbund som 2004 firar hundra år.Lars LiljegrenLäs nedan hela remissmaterialet

av Max Hellström Lars Liljegren