Hur vill Du se svensk fäktnings framtid?

I sin senaste krönika manar Svenska Fäktförbundets ordförande, Lars Liljegren, till diskussion kring svensk fäktnings framtid.
”Vår vision är att Sverige skall vara en olympiskt framgångsrik fäktnation.Svensk fäktning vill ha möjlighet att välkomna alla åldrar till en föreningsverksamhet, där brett engagemang och kompetenta ledare är viktiga hörnstenar.Svenska Fäktförbundet skall uppfattas som ett förbund präglat av värderingarna tradition, stolthet, ärlighet och glädje.”Så formulerar arbetsgruppen ”Fäktningen inför framtiden” sitt utkast till vision för Svenska Fäktförbundet i det rådslagsmaterial, som vi nu hoppas kommer att diskuteras överallt, där det finns någon som fäktar.Visioner kan sporra till stordåd. Det finns några välkända exempel.”En man på månen före utgången av decenniet”, sa John F. Kennedy 1961. Och så blev det.”En PC på varje skrivbord i varje hem” skrev Microsoft i sin vision. Och så är det nästan.Nu startar vi det viktigaste arbetet på mycket länge. I dagarna kommer rådslagsmaterialet ”Fäktningen inför framtiden” ut till klubbar och SDF. Det blir startskottet till ett brett samtal om målen för svensk fäktning och vägarna dit. I det samtalet hoppas jag att också enskilda medlemmar deltar. Du kan klicka fram dokumentet, gå igenom frågorna och skicka Dina svar till Svenska Fäktförbundet.Grunden för fortsatta framgångar för svensk fäktning är att vi blir överens om målen, men också att de är förankrade i föreningar och SDF. Vi måste alla tillsammans, var och en i sin befattning och i sin organisation, senare göra vad vi kan för att nå de mål vi ställer upp.Rådslagsmaterialet har klubbens perspektiv. Det är naturligt. Kraftfulla föreningar lägger grunden till ett starkt förbund. Det är i föreningarna som fäktningen utvecklas, nya ungdomar rekryteras och ledare stimuleras till utbildning och engagemang. Förbundet skall stödja klubbarna och försöka stimulera en gemensam utveckling av de bästa sidorna.När jag blev ordförande hade jag några personliga ambitioner. Den första var, att vi skulle göra om stadgarna, så att föreningarna fick ett avgörande inflytande på våra förbundsmöten. Den stadgeförändringen genomförde vi i bred enighet vid det senaste förbundsmötet på våren 2002. Vid förbundsmötet den 15 mars i år kommer föreningarna att vara företrädda för första gången.En annan ambition var, att vi skulle komma igång med framtidsdebatten och bygga en stabil plattform för svensk fäktning. Nu börjar vi.Det här samtalet har inga genvägar. Under drygt en månad pågår den första rådslagsdiskussionen. Den 10 februari vill vi ha svaren. Vi kommer därefter att tala om framtidsfrågorna vid förbundsmötet i Göteborg den 15 mars.Under sommarhalvåret skall arbetsgruppen göra ett utkast till framtidsprogram, som kan remissbehandlas i föreningar och SDF under hösten.Efter remissbehandlingen skall förbundsstyrelsen ta ställning och presentera ett förslag till program ”Fäktningen inför framtiden” inför förbundsmötet på våren 2004.Innehållsförteckningen i rådslagsmaterialet innehåller spännande rubriker:• Vår vision

• Värderingarna – vad står föreningen för?

• Starka och svaga sidor

• Svenska Fäktförbundets mål

• Några påståenden om framtiden och framtidens arbete

• Några råd till förbundets styrelseVar med i framtidssamtalet! Ge Ditt bidrag till framtidens vägval!

Lars LiljegrenP.S. Hur vill du se svensk fäktnings framtid? Dela med dig av dina tankar i fencing.se:s forum!

» Klicka här för att diskutera!P.P.S. Om du inte har sett diskussionsmaterialet går det bra att ladda hem det (i Word-format) genom att klicka på länken nedan.

av Max Hellström Lars Liljegren