Årsmöte i förändring

I lördags samlades förbundsstyrelsen för att justera förslagen till årsmötet. Vi hade anledning att vara på gott humör. Maria Isaksson och Sophie Haarlem visar framfötterna bland kvinnorna. Bland herrarna har vi vid vissa världscuper haft tre – fem fäktare bland de tjugo bästa. Om det här håller i sig, framstår medalj i Aten som ett realistiskt mål.
Men det fanns flera anledningar att vara på gott humör. Efter ett hårt arbete, och visst obligatoriskt stön och gnäll från sakansvariga, har vi fått ihop en budget inför 2002 som visar på ett litet överskott. Det är nödvändigt, efter förra årets näst intill oförlåtliga budgetmiss. Vi måste öka det egna kapitalet. Och vi presenterar också en skiss till budget för 2003, så att vi på årsmötet kan få en diskussion om den mer långsiktiga inriktningen.I verksamhetsplanen hittar vi mängder av nya ambitioner.

Vi startar ett programarbete ”Fäktningen inför framtiden”, där jag hoppas att vi får med alla aktiva inom svensk fäktning. Vi skall tillsammans lägga fast målen och vägarna till målet i ett brett rådslag i föreningar och SDF. SDF är en organisation som fortfarande letar efter sin roll, men som måste få en nyckelroll i arbetet med att förverkliga programmet. Ansvaret blir stort för t.ex. utbildning och klubbildningar.Vi har fått struktur på landslagsverksamheten. Tydliga roller för vapenledare och tränarråd gör, att vi kommer att få ut mer kraft i framtiden. Vi slår samman dam- och herrvärjan i en organisation för att kunna sprida erfarenheterna från bl.a. OS-satsningen till flera fäktare av båda könen. Efter litet stimmande i landslagsledningen för mer resurser, som jag skrev om i förra krönikan, har vi harmoni och framtidstro. Speciellt roligt är det att se Thomas Åkerberg, vapenledare för floretten, som med små resurser och stor entusiasm har gett sej den på att utveckla också det vapnet. Vi hoppas, att också få upp sabel på banan genom Jörgen Thorins försorg.Inom ungdomsverksamheten och ledarutbildningen lägger vi in en växel till. Vi har fått fram övningsmaterial och fäktmärken för ungdomar. Snart hittar vi en länk med populära övningar för barn och ungdom på hemsidan. Vi går vidare med en bred satsning på ungdomsledarutbildning. Det är början till den sammanhållna studieplan som vi så väl behöver.Självfinansieringen måste öka. Första veckan i juni planerar vi att göra något alldeles extra av Challenge Bernadotte. Den skall bli den plattform, där vi tecknar avtal med sponsorer om ett långsiktigt samarbete.Det viktigaste till sist. I bred enighet med SDF lämnar vi ett stadgeförslag om att ge rösträtt för klubbarnas företrädare från och med förbundsmötet 2003. I styrelsens förslag får alla SDF tre grundröster. Varje klubb som har fullgjort sina skyldigheter får en grundröst och några tilläggsröster, om man har många medlemmar. Jag vill redan nu tacka SDF:s företrädare för den fina diskussionen om hur vi kan bredda demokratin i förbundet.Alla klubbar och SDF skall nu under 2002 engageras i en bred diskussion om målen och vägarna till målet. Alla får också på förbundsmötet 2003 vara med och ta ansvar för besluten. Vi kommer att lägga en god, och väl förankrad, plattform för fortsatta framgångar.Lars Liljegren, Ordförande SvFF

av Max Hellström Lars Liljegren