Lars Liljegrens tack till Stefan Lindeberg

Svenska Fäktförbundets ordförande Lars Liljegren fick det stora förtroendet att hålla de olympiska specialförbundens tacktal till avgående SOK-ordföranden Stefan Lindeberg. Här kan Du låsa talet, som också handlade om de olympiska värdena.