Rena Vinnare

Kampanjen ”Rena vinnare” är en kampanj mot doping som hela idrottsrörelsen ställer sig bakom. Den bygger på att så många som möjligt ska uttrycka sitt avståndstagande mot doping genom att underteckna ett upprop och bära kampanjens symbol.

Varför behövs en kampanj?

Doping är ett av idrottens största trovärdighetsproblem. Sensationella dopingavslöjanden får stor medial uppmärksamhet. Det är därför lätt att få intrycket att alla elitidrottare dopar sig. Inget kunde vara mer fel. Mellan 1981 och 2002 har Riksidrottsförbundet tagit cirka 36 000 dopingprov. Endast 1,3 procent resulterade i dopingbestraffningar. Det är förvisso allvarligt men ändå långt ifrån den föreställning att det inte går att nå världseliten utan doping.Med kampanjen Rena vinnare vill vi:Skapa en motbild där alla kan ta ställning mot doping. Om myten om doping som en förutsättning för idrottslig framgång får stå oemotsagd kan den i värsta fall bli en självuppfyllande profetia. Barn och ungdomar som är relativt nya inom idrotten kan mycket väl ta till sig dessa värderingar om de inte ges tydliga alternativ.

Ge aktiva och ledare inom idrotten chansen att uttryckligen ta avstånd från doping. Det stora flertalet har ägnat en stor del av sitt liv åt idrotten och aldrig ens fantiserat om doping som en tänkbar väg, ännu mindre praktiserat den.

Upprätta idrottens trovärdighet. Med en bred uppslutning mot doping visar vi att doping inom idrotten är något som inte accepteras. Vi måste i tid ge en motbild till den felaktiga föreställning som på sikt kan bli ett hot mot idrottens existens som ungdomsorganisation och folkrörelse.

Hur tar man ställning?

Du tar ställning genom att underteckna uppropet. Där finns också möjlighet att beställa profilmaterial med kampanjens symbol till självkostnadspris.www.rf.se

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!