Battman i Östersund!

BATTMAN himself, Orwar Lindwall har varit i Östersund Frösö Fäktklubb och genomfört en kurs för 8 st blivande instruktörer. BATTMAN står för Basteknisk/Taktisk Manual och är avsedd för utbildare och aktiva i värjfäktning. Den innehåller det mesta av det som skulle kunna kallas den svenska fäktskolan. Övningsförråd och anvisningar, taktik mot olika typer av fäktare, förberedelser för tävling och materielvård. 50 års samlade erfarenheter i ett kompendium!

Efter genomförd kurs var vi alla imponerade av innehållet och det sätt som kursen genomfördes på. Två dagar med intensiv undervisning under mottot: Visa, instruera och öva.

Meningen är att de som har möjlighet och intresse skall kunna praktisera kunskaperna på klubbens alla nya fäktare under ledning av vår fäktmästare Bengt Boogh för att efter ett halvårs praktik kunna bli fäktinstruktör. Vi har ansökt och fått bidrag av projekt SISU / Ledarfocus. Utbildningsverksamheten är ju en av de mest angelägna sakerna för svensk fäktning och det vi har påbörjat är ett av flera sätt att komma framåt. Tack Orwar!Gunnar Jonsberg / fäktande ordförande2. Som orientering bifogas en enkel projektplan som låg till grund för projektpengar.

OFFKAlle-04.doc

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!