Svenska Fäktförbundets jubileumsfond

Med anledning av Svenska Fäktförbundets 100-årsjubileum har en stipendiefond bildats. För gåvor använd vårt postgirokonto 528 86-9 och märk talongen med gåva jubileumsfond.

Stadgar för Svenska Fäktförbundets stipendiefond

1. Fonden förvaltas av Svenska Fäktförbundets styrelse2. Av den årliga avkastningen skall 1/10 avsättas till kapitalet.3. Återstående del av avkastningen skall av Svenska Fäktförbundet utdelas till förmån för

svenska fäktare, företrädesvis för:

a) Belöning eller uppmuntran åt fäktare, som varit framgångsrika under året.

b) Stipendium för ledarutbildning.

c) Hjälp åt fäktare för resa till tävling eller träningsläger inom- eller utomlands.4. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med andra, från Svenska Fäktförbundet eller annan organisation, riktade medel.5. Avkastning, som inte används, reserveras för utdelning under kommande år.6. För fonden skall föras en donationsbok, innehållande förteckning över dem som donerat pengar till fonden. Varje år bör, vid medelsutdelning eller vid annat tillfälle, på lämpligt sätt bekantgöras, vilka juridiska eller fysiska personer som donerat mer än 10 000 kr.av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!