Domarkurs, Hällevikslägret

Det kommer att anordnas en domarkurs 6-11 augusti i samband med Hällevikslägret.


Kursledare är Björn Lindholm.Examination kommer att ske, nationell domarlicens, det blir både florett och värja.


 


Praktik varvas med teori, förkunskaper;


 


MastersutbildningGoda kunskaper/insikter i reglementet.http://www.britishfencing.com/rules%20pdf%20files.html


 


Kostnad : 2.330kr/person, kost och logi ingår medtag egna sängkläder. Inbetalas till SvFF före 6 juli, pg: 528 86-9


 


Anmälan senast 20 juni 2006, min antal deltagare är 6 pers.


 


OBS! inget handslagsmedel utgår till kursen.


 


Kontaktperson: Björn Lindholm, bjorn.lindholm@drzoot.se  tel: 076  8095028


 


Helle Andersen 


av Monica Gårdström