Fäktförbundets vice ordförande invald i SOK:s styrelse

Per Palmström är numera styrelseledamot i Sveriges Olympiska Kommitté. Per är vice ordförande i Svenska Fäktförbundet och ansvarig för landslagsverksamheten inom förbundet.

Vid OS i Peking 2008 var Per ordförande i tävlingsledningen för fäkttävlingarna och han är också ledamot av Internationella Fäktförbundets juridiska kommission.

På årsmötet valdes även Tomas Gustafsson från skridsko, Mervi Karttunen från badminton och Bengt Jönsson från simning in i styrelsen. Stefan Lindeberg omvaldes till ordförande.

– Vi är glada över att Pers erfarenheter tas tillvara inom SOK och tacksamma för att han är beredd att ställa sin kompetens tillförfogande för svensk idrott, säger SvFF:s ordförande Lars Liljegren.

Läs mer på SOK:s hemsida

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!