Finska och danska tävlingar

Anmälan till finska och danska tävlingar, som inte är FIE- eller EFC-tävlingar, kan göras i Ophardt Online.

Dessa tävlingar finns ej i den svenska kalendern på Ophardt Online. Den omfattar endast svenska tävlingar med licenskrav samt FIE- eller EFC-tävlingar som ingår i uttagningssystem.

Anmälan till de finska och danska tävlingarna görs av klubbadministratör och kan ingå i urvalet om funktionen klubbföranmälan används.
Ta bort bocken "bara nationellt" och sök på FIN eller DEN.

Anmälan till tävlingar i övriga nationer som använder Ophardt Online (GER, SUI) görs på motsvarande sätt.

FIN o DEN 480x.jpg

av Hans Wahl

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!