Fred och nya lösningar för idrottens bolagisering - Fäktning och fotboll i gemensam aktion.

Lars-Åke Lagrell, ordförande i Svenska Fotbollförbundet, och Lars Liljegren, ordförande i Svenska Fäktförbundet, kommer att lämna ett gemensamt förslag till helgens RF-stämma.

Att sitta stilla och inget göra i bolagiseringsfrågan kommer att splittra svensk idrott. Vi bör därför utveckla den svenska idrottsmodellen och försöka hitta en lösning, där IdrottsAB utan föreningsmajoritet kan få en plats. I samråd med politiska företrädare bör vi hitta en lösning som garanterar att stödet från stat, landsting och kommuner inte går till sådana privatbolag, även om de sysslar med idrott.

Det skriver Lars-Åke Lagrell, ordförande i Svenska Fotbollförbundet, och Lars Liljegren, ordförande i Svenska Fäktförbundet, som kommer att lämna ett gemensamt förslag med den inriktningen till helgens RF-stämma.

De kommer att yrka

- att RF-stämman uppdrar till Riksidrottsstyrelsen att tillsätta en kompetent utredningsgrupp som inför RF-stämman 2013 ska framlägga en ny svensk idrottsmodell som har möjlighet att konkurrera på både landslags- och klubbsidan och i både små och stora idrotter.

- att arbetet bör ske i bred dialog med politiska företrädare bl.a. för att säkerställa, att statens, landstingens och kommunernas stöd inte kommer de nya bolagen, utan föreningsmajoritet, till del.

Läs hela förslaget i bifogad fil.

Artikeln finns också, i förkortad version, på DN-debatt.

Fred och nya lösningar för idrottens bolagisering.pdf

av Hans Wahl