Information om barn- och ungdomsledarutbildningen samt instruktörskurs steg 2 på Bosön 18-22 juni 2006

På förekommen anledning vill styrelsen informera om följande:


Bosön använder en hård, men tydlig tillämpning av sista avbokningsdatum för bokade platser vid anläggningen. Är platsen inte avbokad före detta datum debiteras Svenska fäktförbundet för platsen, oavsett om någon kommer dit.I inbjudan till utbildningen står det att som anmälan gäller endast bekräftad inbetalning av kursavgiften på SvFFs postgirokonto senast den 15 maj 2006.De som anmält sig muntligen eller skriftligen i närheten eller efter detta datum med löfte om att avgiften skulle betalas i snarast kommer att debiteras hela kursavgiften. Detta eftersom SvFF i sin tur kommer att faktureras av Bosön för dessa. Fakturan kommer att ställas till den anmäldes förening.Vid frånvaro, utan laga förfall, kommer inte ersättning från Handslaget kunna betalas ut.För Svenska fäktförbundetChristian EdlingSkattmästare


1831

av Monica Gårdström