Information om Hällevikslägret 3-8 augusti 2008

Detta meddelande gäller både bredd- och talangläger.

De som har anmält sig utan att lämna adress och de som har anmält sig för sent för att komma med på Blekinge IF:s deltagarlista kommer inte att få sig något program tillsänt från Blekinge IF. Lägerprogrammet bifogas här nedan. Ni får inte heller den blankett med vilken man ska anmäla " Födoämnesreaktioner ". Istället för att sända in blanketten om " Födoämnesreaktioner " kan ni ringa, antingen
Rolf Trulsson eller Fredrik Olsson.

Fredrik Olsson, Karlshamn, 0733-91 77 44
Rolf Trulsson, 0708-28 01 45

Ni som inte är med i programmet under " Deltagare " behöver inte vara oroliga för att ni inte ska komma med. Däremot ska ni kontrollera att ni är med på den lista som SvFF har på kansliet och som uppdateras.

Se deltagarlistan här

Efteranmälningar görs till Kansliet, info@fencing.se

Ulf Lindholm

 

 

 

Program Hällevikslägret 3 - 8 augusti 2008.pdf

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!