LOK-stöd

Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna.

Ansökan för perioden 1/7 - 31/12 (höstens period) ska ha inkommit till RFs LOK-stödsgrupp senast den 15 februari.

Läs mer här på RF:s hemsida


 

 

av Monica Gårdström