Minnesfond för Béla

För att hedra Belas enastående nationella som internationella framgångar och insats för svensk fäktning, har styrelsen i DIF Fäktförening beslutat att bilda en fond i hans namn. Fonden ska som målsättning att främja svensk fäktning.

För att betona att den ska verka på nationell nivå och inte klubbnivå, kommer såväl Svenska Fäktförbundet (SvFF) samt Svenska Moderna Femkampsförbundet (SvMF), erbjudas att ingå den kommittée som kommer leda fondens arbete. Avsikten med att även bjuda in SvMF att deltaga, är för att fortsätta det nära och självklara samarbete mellan DIF och SvMF som Bela alltid tog för självklart.

Ännu är ingenting klart, eftersom fonden ännu inte hunnit bildas. Dock ser riktlinjerna ut som att kommittén kommer bestå av 4 personer, varav en vardera från SvFF och SvMF samt två från DIF Fäktförening. Och för att minska risken för motsättningar, kommer varje beslut på att dela ut ekonomiska stipendier eller bidrag, kräva full enighet i kommittén. Exakt hur urvalskriterierna för ekonomiskt stöd ska se ut, får kommittén arbeta fram under hösten. Dock är det troligt att det kan gälla såväl enskilda aktiva, lag, enskild klubb eller tränare.

För de som önskar hedra Belas minne och vill stödja ovanstående projekt, går det bra att sätta in donationer till postgiro 604360-8 (DIF Fäktförening) och ange ”Bela Rerrich Minnesfond”. När fonden sedan är skapad, kommer alla som önskar få en sammanställning över alla inbetalda donationer.

Stockholm, juli 2005
Styrelsen, Djurgården Fäktförening

av Pierre Thullberg