Per Palmström i internationell topposition

Efter avgående ledamoten Viktor Sanchez har Per Palmstrom valts in i Internationella Fäktförbundets exekutivkommitté.

Det är ett stort framsteg i det internationella arbetet att bli invald i den inre kretsen av FIE och det medför att han lämnar sin plats i den juridiska kommissionen. 

Första mötet blir i Moskva den 4-5 december.

Här presenteras ComEx

av Monica Gårdström

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!