Premiär för nytt licenssystem

Idag fredag sjösatte Svenska Fäktförbundet sitt nya IT-system för licenser. Kortbetalning, licens inom en timme, enklare tävlingsanmälningar och förbättrad funktionalitet på fencing.se är huvudnyheterna för Sveriges fäktare. Samtidigt innebär systemet effektivisering och arbetsbesparingar på förbundskansliet och för tävlingsarrangörer.

Det nya licenssystemet är integrerat med det tidigare medlems-/användarsystemet på fencing.se med tanken att svensk fäktning ska ha ett gemensamt informationsnav. Därför är det värdefullt om alla i svensk fäktning blir medlemmar på fencing.se, även de som inte fäktar och behöver licens. Klubb- och distriktsadministratörer behöver bli medlemmar på fencing.se för att kunna använda anmälningssystemet Ophardt Online.

Christian Edling, SvFF:s skattmästare har varit med och tagit fram riktlinjerna för projektet.

– Det är aldrig lätt att definiera IT-projekt och avgöra vad man vill ha med och vad man ska avstå ifrån. Vi har denna gång valt att prioritera det vi bedömer är det största behovet bland föreningar och enskilda i landet: att minska den administrativa bördan med licenshantering, anmälningar, tävlingsledarskap, rankinglistor och annat. Varje säsong läggs det ned hundratals timmar av ideell och anställd kraft på manuell administration som kan ersättas med en IT-lösning.

Svenska Fäktförbundets kanslichef Monica Gårdström hoppas också att systemet kommer att innebära förbättringar som uppskattas av fäktare och ledare.

– Jag tror att möjligheten att betala via kort och få sin svenska licens omedelbart är mycket välkommen. Även vad det gäller beställningar av FIE-licenser kommer hanteringstiden att förkortas. Samtidigt finns det fortfarande möjlighet för den som vill att beställa licens via e-post och betala via plus- eller bankgiro att göra så. För föreningar som löser många licenser samtidigt åt sina medlemmar är detta fortfarande kanske det bästa alternativet.

Monica hoppas också mycket på förenklingar runt tävlingsadministrationen.

– Parallellt med det nya licenssystemet börjar testerna av Ophardt Online, ett system för tävlingshantering, som kopplas ihop med licenssystemet. Genom Ophardt Online kan den anmälningsansvarige i varje förening anmäla sina fäktare online. Tävlingsarrangören laddar sedan ned anmälningarna i en fil som läses in direkt i tävlingsprogrammet (t ex EnGarde). Efter tävlingen laddas en resultatfil upp, från vilken resultatlistor för publicering och uppdaterade rankinglistor produceras.

Anmälningssystemet testas till en början i S:t Erikscupen med första tävling den 19:e september men det kommer att göras tillgängligt för alla svenska tävlingar med licenskrav på frivillig basis.

Fördelar med det nya systemet:

  • Kortbetalning för svenska tävlingslicenser och FIE-licenser
  • Licenserna börjar gälla omedelbart efter beställning
  • Enklare för enskilda fäktare att hålla koll på licensinnehav och giltighet
  • Förbättrad medlemsfunktionalitet på fencing.se
  • Onlineanmälningar till tävlingar
  • Klubbarna får bättre kontroll på sina medlemmars tävlingsdeltagande
  • Manuell kontroll av licensinnehav blir onödig
  • Enklare rutiner vid tävlingsarrangemang och för uppdatering av rankinglistor.

Alla nya system har inkörningssvårigheter men vi gör vårt yttersta för att allt ska fungera så smidigt som möjligt.

Länkar

Beställ licens: http://www.fencing.se/licenser/bestall-licens/
Bli medlem på fencing.se: http://www.fencing.se/createUser.php

Ophardt Online: http://online.ophardt-team.org/
Instruktion för anmälan genom Ophardt Online: http://www.fencing.se/allman-info/onlineanmalan-med-ophardt-online/

En presentation av det nya systemet planeras till verksamhetskonferensen och mer information kommer att publiceras kontinuerligt. Om du vill veta mer om systemet eller lämna feedback är du välkommen att kontakta Pierre Thullberg, pierre@fencing.se.

av Pierre Thullberg

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!