Vinterläger för fäktande ungdomar, kadetter och juniorer

25 januari 2009
Varför inte utnyttja jullovat och passa på att åka på Svenska Fäktförbundets vinterläger i Blekinge. Och på köpet få en rivstart på säsongen.

Lägret anordnas tillsammans med Blekinge IF:s traditionella vinterläger.
Antalet platser är begränsat men det finns något fler än i fjol - så passa på och anmäl dig så snart som möjligt. Efter anmälningstidens utgång kommer en förteckning över dem som fått plats att anslås på www.fencing.se.
Ytterligare information får du per post eller e-post.

Tidpunkt: 2 - 5 januari 2009

Förläggning: Karlskrona

Lägeravgift: 1.800:-. Detta innefattar frukost, lunch, middag, kvällsfika och logi. Egna sängkläder medtages.
Lägeravgiften inbetalas på SvFF plusgiro 52886-9 när anmälan blivit bekräftad.

Idrottslyftet: Via era föreningar kan ni till SvFF ansöka om Idrottslyftsmedel som bidrag till lägeravgiften. Bidrag kommer att beviljas med 1.000:-/deltagare.

Anmälan: Senast 28/11 till SvFF kansli kansliet@fencing.se  eller per
tel 08 683 30 25. I anmälan ska ingå - namn, födelseår, adress, e-postadress, telefon, klubb och vapen.
Ange också om ni har behov av särskild kost.

Huvudtränare: Ulf Lindholm. Därtill ett flertal andra kompetenta instruktörer.

Frågor?
Ulf Lindholm ulf.lindholm@telia.com
Kerstin Levin kerstinl@fencing.se

Anmäl dig i god tid!!!

Deltagare i talang- och breddläger.

 

VINTERLÄGER FÖR FÄKTANDE UNGDOMAR 09.pdf

av Monica Gårdström Läger, Ungdom

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!