Glada amerikaner, dystra fransmän

På amerikanska fencing.net:s forum är det glada miner. Många verkar tro eller hoppas på Sada Jacobson för guldet.

Tekniska problem med NBC:s webcasting vållar frustration men det verkar ha varit möjligt att välja mellan de fyra pisterna och se alla matcher man ville se i USA. Något att drömma om... En del kommentarer handlar om domarnas insatser, om de är hemmavänliga eller bara inkompetenta. Om man bara fick se!

På franska escrime-info.com:s forum är det betydligt dystrare. Problemen är mentala, fäktarna är inte tillräckligt fysiskt förberedda, man fäktar värja när man borde fäkta sabel och man uttalar sig dumt ("jag är ändå nöjd"). Fransk TV använder tydligen Jean-François Lamour och Philippe Boisse som bisittare. En forumanvändare ger inte mycket för Boisses sabelkunskaper: "Han har fel på varenda stöt".

av Pierre Thullberg OS-bloggen

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!