PM JVC Burgos

Nu är PM för JVC Burgos, värja, damer, uppe. 

Ledare: förbundskapten Max Körlinge. övrig info i PM. 

PM JVC Burgos dec 2017.pdf

av Jonas Thunberg