PM JVC Udine värja och florett

Nu finns PM för JVC värja damer och herrar och florett damer och herrar publicerat. 

Datum är 6/-7/1 2018. Ledare är Max Körlinge för värja och Max Hellström för florett. Övrig info i PM i kalenderposten. 

av Jonas Thunberg