Preliminär kalender för 2017/18

Nu finns en relativt stabil preliminär kalender för säsongen 2017/18. 

Ytterligare ny version 2017-04-25.

--------
Versionshistorik:

 • Ver 2 - 2017-04-11:
  - USM 2018 flyttat till v.19, 12-13 maj pga. halltillgång.
  - Detta innebär att den helgen inte är öppen för regionala tävlingar. Sådan kan dock arrangeras v.20 19-20 maj.

 • Ver 3 - 2017-04-25:
  - Kungsbacka Masters flyttar till 3-4 januari.
  - Örebro Masters flyttar till 7-8 oktober.
  - ECC Köpenhamn bekräftat till 21-22 januari

--------

Årets kalenderarbete har kraftigt försenats pga. att FIE (och som ett resultat även EFC) har stuvat om i sin kalender. Inte förrän under den gångna helgen fick SvFF tillgång till den slutgiltiga versionen av FIE:s kalender samt en preliminär ECC-kalender. Och eftersom FIE- och EFC-tävlingar finns med i Svensk Ranking så får dessa kalendrar som en dominoeffekt påverkan ända ner på de svenska regionala tävlingsserierna. Allt hänger ihop.

Baserat den information vi nyss fått så har SvFF:s kalendergrupp arbetat fram bifogat förslag som till största delar bör vara stabilt. 

I de fall en svensk tävling är markerad med grönt i kolumnen längst till vänster så kan arrangören gå vidare med att boka lokal. 

De regionala tävlingsserierna (S:t Erikscupen, Sydsvenska Cupen, Masthugget Cup samt ev. nya tävlingar i Norrlands och Mellansvenska fäktförbunden) samt distriktsmästerskapen har 18 helger under säsongen att välja på. Dessa är markerade med blått. Det är inte tillåtet att lägga en regional tävling så att den krockar med en etablerad nationell tävling. Det är inte tillåtet att arrangera någon annan tävling samtidigt som något av de svenska mästerskapen.

Notera särskilt:

 • Eftersom JVC Helsingfors har utgått så blir JVC HV Riga sannolikt uttagningstävling. det betyder att Örebro Masters måste flyttas, förslagsvis till v.40.
 • Just nu ligger ECC Köpenhamn v.3 (men detta är inte bekräftat). Det innebär då att Kungsbacka Masters måste flytta, förslagsvis till v.5.
 • Ny tävling - Solna Open - på florett och sabel föreslås ligga v.3.
 • Challenge Bernadotte har uttryckt önskemål om att flytta till hösten och vi föreslår v.47.
 • Vi saknar fortfarande uppgifter om U23-tävlingarna.

Kalenderfilen bifogas både som Excel och PDF. Notera att Excelversionen ger stora möjligheter att sortera och filtrera. 

Vänligen skicka ev. frågor och kommentarer till kalender@fencing.se.

SvFF:s kalendergrupp

Svensk Tävlingskalender 2017-18 ver 3, (2017-04-25).pdf

Svensk Tävlingskalender 2017-18 ver 3, (2017-04-25).xlsx

av Peter Ejemyr