Presentation av styrelsen

Svenska Fäktförbundets styrelse har fastställt arbetsfördelning och beslutat om kontaktansvarig för varje förening.

Läs mer i styrelsepresentationen.

av Peter Ejemyr