Prinsens plakett till Lars Liljegren

Centralföreningen för Idrottens Främjande har belönat Svenska Fäktförbundets förre ordförande Lars Liljegren.

av Pierre Thullberg