Programmet Fäktningen inför Framtiden fastställt av förbundsmötet

Under förbundsmöteshelgen reviderades avsnittet om ungdomsfäktning i Svenska Fäktförbundets program Fäktningen inför Framtiden.