Försvarsmaktsmästerskapen i fäktning

Karlsborg 19-20/11
1. H. Gebhardt
2. A. Brink
3. M. Persson
4. C. Ruth
5. P. Carlsson
6. L. Scharpff
7. M. Larsson
8. L. Fuxén
9. J. Edman
10. J. Olsson
11. J. Dahlberg
12. N. Laggar
13. G. Hällnert
14. A. Bradley
15. O. Larsson
16. U. Hansson
17. I. Lindholm
18. T. Svensson
19. L. M. von Würtenberg
20. E. Hugander
21. J. Sellin
22. G. Bradley
23. J. Roswall
24. A. Olsson
25. C. Gustavsson
26. A. Wahlund
27. B. Neciz
28. C. Åkesson

av Pierre Thullberg Resultat