Resultat JSM Kalmar dag 1 020224

Värja äldre juniorer damer och herrar, florett yngre juniorer damer och herrar
Resultat HVÄJ:
1. Claes Ruth GFK
2. Robert Brus FKC
3. Carl Frisell, DIF
3. Gustaf Sima, UF
5. Reine Kase, DIF
6. Joakim Agnarsson, UF
7. Rickard Barvestad, KFK
8. Karl Armfelt, DIF

DVÄJ:
1. Sofie Larsson, UF
2. Beatrix Karaszi,GFK
3. Emma Albinsson, LjFK
3. Maria Larsson, ÄFK
5. Sofia Sievert, Scar
6. Anna Kats, UF
7. Sofie Dyberg, FKC
8. Catharina Barvestad, KFK

DFYJ:
1. Hanna Hallberg, FKC
2. Camilla Martinsson, KF99
3. Emma Samulesson, KF99
3. Carin Klar, FKC
5. Ida Wertsén, GFK
6. Emma Ekström, WFF
7. Hillevi Hallberg, FKC
9. Signe Oskarsson, KF99

FHYJ:
1. Daniel Albinsson, LjFK
2. Henrik Lundegaard, GFK
3. Martin Lundegaard, KF99
3. Robin Thorbert, ÄFK
5. Erik Wikström, KFK
6. Nils Gröndahl, LjFK
7. Johan Ljungberg, ÄFK
8. Adrian Stiessel, FKC

av Pierre Thullberg Resultat