Resultat EM damsabel, Moskva 020703

Inget svenskt deltagande
1. Cecile Argiolas, Frankrike

2. Elena Netchaeva, Ryssland

3. Orsola Nagy, Ungern

3. Irina Bazhenova, Ryssland

5. Anne-Lise Touya, Frankrike

6. Alexandra Socha, Polen

7. Elena Jemaeva, Azerbadjan

8. Natalia Makeeva, Ryssland

av Pierre Thullberg Resultat