SAF-pokalen, värja veteraner och oldboys 030215

Åkeshovshallen. Oldboys 4 delt. Veteraner 3 deltagare.
Värja oldboys

1. Viktor Zuikov Estland

2. Mats Verdonk SAF

3. Torbjörn Mårtensson SAF

4. Lars Scharpff GFKVärja veteraner

1. Ulf Ling-Vannerus SAF

2. Jan-Anders Bodin SAF

3. Bengt Blomqvist SAF

av Pierre Thullberg Resultat