Montreals Grand Prix, herrvärja lag 030323

Sverige på 10:e plats
1. Ukraina

2. Italien

3. Frankrike

4. Estland

5. Tyskland

6. Ungern

7. Holland

8. Spanien

9. Österrike

10. Sverige

11. Schweiz

12. USA

13. Ryssland

14. Kanada

15. Polen

16. Puerto Rico

17. Storbritannien

av Martin Lundegard Resultat