A6 Masters Jönköping YJVD

1 Emma Samuelsson KF99

2 Camilla Martinsson KF99

3 Johanna Bergdahl A6

3 Nina Westman KFK

Se nedanstående fil för samtliga resultat

av Monica Gårdström Resultat