Resultat VC herrvärja Innsbruck, 200218-19

107 deltagare, 21 nationer
1. Marcus Robatsch, Österrike

2. Arwin Kardolous, Holland

3. Christoph Marik, Österrike

3. Alexei Cheremsky, Israel

inget svenskt deltagande

av Pierre Thullberg Resultat