Svenska Fäktförbundet nominerar Per Palmström till ordförande i SOK

Svenska Fäktförbundets styrelse beslutade idag att nominera Per Palmström till ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Per Palmström är idag vice ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté. Läs hela nomineringsskrivelsen nedan

2 Nominering ordförande SOK 2018 Fäktförbundet.pdf

av Pierre Thullberg