Svenska Mästerskap 2018-2020

Beslut om SM-tävlingar säsongen 2018-19 samt anmodan om ansökningar 2019-20.

Svenska Fäktförbundets kalendergrupp har beslutat om att uppdra åt följande föreningar att arrangera SM-tävlingar under säsongen 2018-19:

  • Lag-SM: Ängby Fäktklubb, Stockholm
  • SM för Juniorer: Kalmar Fäktklubb
  • SM för Seniorer och Veteraner: Malmö Fäktklubb av 1919
  • SM för Ungdomar och Kadetter: Fäktklubben Chapman, Karlskrona

En ansökan har inlämnats om medverkan i "SM-veckan" som år 2019 går i Malmö.

Föreningar som är intresserade av att arrangera SM under säsongen 2019-20 bör inkomma med ansökan till kalender@fencing.se senast under maj 2018 och strukturera ansökan i enlighet med de bedömningskriterier som återfinns i bilagd pdf.

Även föreningar som tidigare har signalerat intresse bör förnya sin ansökan.

Kriterier för att utvärdera en ansökan till att få arrangera en SM-tävling

Godkänt
Bra
Utmärkt

Erfarenhet av tävlingsarrangemang (utfallet av tidigare arrangemang tas med i utvärderingen)
Tidigare tävlingar och mästerskap Deltagit vid flera tidigare tävlingar Praktiserat på andra klubbars tävlingar Arrangerat egna tävlingar
Tidigare övriga arrangemang Deltagit vid flera tidigare arrangemang Praktiserat på andra klubbars tävlingar Arrangerat egna arrangemang
Samarbete med andra klubbar Omgivande klubbar stödjer ansökan Omgivande klubbar erbjuder hjälp Etablerat samarbete finns
Mediaplan Mediaplan finns Kontakt med lokalmedia finns Överenskommelse med lokalmedia finns
Spridning av mästerskapsorter Inga mästerskap i klubben det senaste året Inga mästerskap i klubben de senaste 3 åren Inga mästerskap i närområdet de senaste 3 åren
Mästerskapskänsla Grundläggande plan för att skapa mästerskapskänsla Omfattande plan för att skapa mästerskapskänsla Omfattande ceremonier och kringarrangemang

Beslutsgång SM-arrangemang final1.pdf

av Peter Ejemyr