Uppdaterade stadgar

Den senast reviderade versionen av Svenska Fäktförbundets stadgar finns nu publicerade.

Se vidare här.

av Peter Ejemyr