Uppdaterat PM för JVC Bratislava

En uppdaterad version för JVC i Bratislava har publicerats. Bra om alla som skall med läser igenom denna.