Distrikt och ombud

Stockholms Fäktförbund                           SthFF loggo litenJPG

c/o Angela Toscano, Maria Prästgårdsgata 1 A, 118 62 Stockholm,
e-post: angela@fencing.se
Ordförande: Angela Toscano, e-post: angela@fencing.se, tel 070-744 30 54
Vice ordförande Ulf Fagell, e-post: ulf.fagell@fraze.se, tel 070-6337066
Sekreterare: Carola Bladin, e-post: carola.bladin@telia.com, tel 070-281 28 82
Kassör: Lotta  Engdahl, e-post: lotta@engdahl.se 070-959 80 80
- Stadgar Stockholms Fäktförbund

Sydsvenska Fäktförbundet             Sydsvenska Fktfrbundetgif

c/o Ulf Wikström, St. Rörsv. 72, 386 95 Färjestaden, e-post: ulfw@fencing.se
Bg 342-2433
Orgnr 835600-6018
Ordförande: Lennart Åström, e-post: lennart.astrom@fencing.se, tel: 070-5456699
Sekreterare:Ulf Wikström, epost: ulfw@fencing.se, tel 073-3220665
- Stadgar Sydsvenska Fäktförbundet (se bifogad fil)
- Reglemente Sydsvenska mästerskap (se bifogad fil)
(Resultat Sydsvenska Mästerskap)

Västsvenska Fäktförbundet             Vstsvenska-FF-155xjpg

c/o Björne Väggö, Granstigen 1, 429 35 KULLAVIK
Pg 527 618-3
Ordförande: Björne Väggö, e-post: bjorne.vaggo@vigorab.com
tel 031-933789, 070-8507030
Sekreterare: Birgitta Linde, e-post: bi.linde@telia.com, tel 031-434781, 070-7219052
Kassör: Klas-Göran Kimfors, e-post: kimfors@netscape.net, tel 073-0779522


Distriktsfiler

SsFF stadgar 090228.pdf

SsFF Reglemente SSM Fäktning 111025.pdf

Faktbroschyr_VSvFF_reviderad 160617.docx