Distrikt

Stockholms Fäktförbund                           SthFF loggo litenJPG

c/o Toscano, Maria Prästgårdsgata 1 A, 118 62 Stockholm,
e-post: angela@fencing.se
Ordförande: Marcus Rönnmark, marcus.ronnmark@fencing.se
0703-57 91 55

Vice ordförande Fredrik Sjödahl, fredrik.sjodahl@fencing.se

Sekreterare: Johan de Jong Skierus, johan.skierus@fencing.se

Kassör: Angela Toscano, angela@fencing.se

Sydsvenska Fäktförbundet             Sydsvenska Fktfrbundetgif

Adress: Sydsvenska Fäktförbundet
c/o Öberg
Trädgårdsgatan 4
26361 Viken
epost:ipasco@modicam.se

Betalningar: Bg 342-2433

Ordförande: Karl-Erik Öberg, ipasco@modicam.se 070-7511969

Vice ordförande: Monica Ahlqvist-Arvidsson, monica@ahlqvistarvidsson.se

Sekreterare: Ulf Wikström, ulf.wikstrom@me.com 073-322 06 65

Kassör: Nina Åström, ninaas@student.chalmers.se

- Stadgar Sydsvenska Fäktförbundet (se bifogad fil)

- Reglemente Sydsvenska mästerskap (se bifogad fil)
( Resultat Sydsvenska Mästerskap)

Västsvenska Fäktförbundet             Vstsvenska-FF-155xjpg

c/o Väggö, Granstigen 1, 429 35 Kuillavik
e-post: bjorne.vaggo@vigorab.com,
Pg 527 618-3 
Org nr: 857205-1475

Ordförande: Björne Väggö,  bjorne.vaggo@vigorab.com
031-933789, 070-8507030

Sekreterare: Linn Löfmark. linn_lofmark@hotmail.se
0708-527693

Kassör: Klas-Göran Kimfors, kimfors@netscape.net,
073-0779522

Mellansvenska Fäktförbundet

c/o Skuncke, Gruvvägen 26, 611 67 Nyköping
e-post: olofskuncke@gmail.se

Ordförande Olof Skuncke olofskuncke@gmail.se

V.ordförande: Mattias Edlund, Uppsala Fäktning, mattias.edlund@gmail.com

Sekreterare: Muhannad Al-Nuaimi, Köpings Fäktakademi, muhannad.alnuaimi@gmail.com

Kassör: Tony Seiko, Wadköpings Fäktklubb, tose2099@gmail.com

Norrlands Fäktförbund

c/o Törnqvist, Ängsvägen 20, 871 50 Härnösand, marie.tornquist@swipnet.se

Ordförande: Börje Olsson borje.olsson@communica.cc


Distriktsfiler

SsFF stadgar 090228.pdf

SsFF Reglemente SSM Fäktning 111025.pdf

Faktbroschyr_VSvFF_reviderad 160617.docx

För medlemmar

» Bli medlem (Ger dig möjlighet att beställa fäktlicens m.m.)

» Redan medlem? Logga in!